Woningborg certificaat

Wij zijn trots om als jonge organisatie op zowel organisatorisch, technisch als financieel gebied een betrouwbare en stabiele marktpartij te zijn !

Waarom het Woningborg certificaat ? Simpel, dit certificaat biedt de koper twee zekerheden: de afbouwwaarborg (als de bouwondernemer gedurende de bouw onverhoopt failliet gaat, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning) en de herstelwaarborg (de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden). Woningborg waarborgt deze garantie.

Het bezit van het waarborgcertificaat geeft de koper de zekerheid dat deze garantie wordt gewaarborgt. Dat wil zeggen; voldoet de woning niet aan de kwaliteitsnormen en de bouwondernemer kan of wil niet herstellen, dan wordt op grond van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor herstel zorg gedragen.

Kijk voor meer informatie op http://www.woningborggroep.nl